UNDERHÅLLSARBETE I PORLOMS VATTENTÄKT 5.2.2019

Underhålls- och reparationsarbetet utförs tisdagen den 5.2. från kl. 08:30. Arbetet pågår hela dagen. Arbetet borde inte orsaka avbrott i vattenförsörjningen, men tryckfluktuationer i nätverket är möjliga.

Om det ändå av någon anledning är nödvändigt att avbryta vattenförsörjning till nätverket, är det möjligt att leda vatten från huvudlinjen mot Porlom, så avbrottet borde inte vara i en lång tid.

Ytterligare information: Teknisk arbetsledare Aki Kantele, 044-7208658.