Resurssmarta Lappträsk -projektet har avslutat

Resurssmarta Lappträsk-projektet avslutades som planerat i slutet av år 2018. Åtgärderna i projektet har utförts och rapporterna har skrivits. Det  resurssmarta arbetet fortsätter dock hoppeligen i form av ett fortsättningsprojekt.

Bekanta dig med projektets slutrapport (på finska) här.