Tomt till salu i Porlom

Lappträsk kommun säljer den i Porlom by av Lappträsk kommun belägna 4 932 m² stora fastigheten Gökfors 407-409-21-42 enligt anbud. Karta över området:

Karta

Karta

 

Tilläggsuppgifter ger tf.kommundirektör Susanne Sjöblom  e-post förnamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi eller tfn (019) 510 8628.

Anbuden sänds i slutet kuvert till Lappträsk kommun, kommunstyrelsen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Kuvertet märks ”Gökfors”. Anbuden bör vara kommunstyrelsen till handa senast 14.4.2015 kl. 12. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta anbuden.

Kommunstyrelsen i Lappträsk 23.3.2015