Lediga tjänster/SERVICECHEF FÖR ÄLDREOMSORGEN

Söker till tjänsteförhållande som är i kraft tillsvidare en

SERVICECHEF FÖR ÄLDREOMSORGEN

Kommunens äldreomsorg består av åldringshemmet Tallmogården, en enhet för effektiverat serviceboende och hemvård.  Lovisa stad och Lappträsk kommun bildar av ett samarbetsområde , där Lovisa står som värdkommun för grundhälsovården och alla andra sociala tjänster förutom äldreomsorgen.  Kommunen köper också tjänster från privata serviceproducenter och är medlem i samkommuner som handhar sjuk- och socialtjänster.  Verksamhetsidén för äldreomsorgen är att främja de äldres välmående, hälsa och möjligheter att så länge som möjligt få bo i sitt hem och bekanta miljö.  Inom kommunens äldreomsorg finns för tillfället 28 tjänster/befattningar.

Till servicechefen för äldreomsorgens uppgifter hör koordinering av kommunens social- och hälsovård, förmansuppgifter och utveckling av äldreomsorgen och leda äldreomsorgen som produceras som egen verksamhet tillsammans med ett team för vårdarbetet (3 sjukskötare).  Vid behov kan servicechefen vikariera inom vårdarbetet.  Servicechefen är föredragande för grundtrygghetssektionen och hör till kommunens ledningsgrupp.

Tjänsten besätts fr.o.m. 1.5.2015.

Vi förutsätter

–          lämplig yrkeshögskoleexamen

–          utbildning inom praktiskt vårdarbete

–          utvecklingssträvande

–          kunskaper i båda inhemska språken

Vi värdesätter                                                         

–      erfarenhet inom vårdarbete

–      ledarförmåga

–      förmåga att arbeta i team

Ansökan riktas till kommunstyrelsen i Lappträsk under adress Lappträskvägen 20 A,  07800  LAPPTRÄSK, märk kuvertet med  ”Servicechef för äldreomsorgen”.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast 14.4.2015 kl. 12.00.

Lön i avtal enligt Akta.  Sökanden kan ge löneanspråk.  Prövotid 4 mån.

På frågor angående tjänsten svarar tf.kommundirektör Susanne Sjöblom, (019) 510 8628 eller grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius, (019) 510 8638.

Lappträsk 25.3.2015

Kommunstyrelsen