TJÄNSTEN SOM TEKNISK DIREKTÖR LEDIGANSLAGEN ATT SÖKAS

LAPPTRÄSK KOMMUN

Söker till ett tjänsteförhållande som är i kraft tillsvidare en ny

TEKNISK DIREKTÖR

Tekniska tjänsten i kommunen sköter om och ansvarar för kommunens samhällsteknik, fastighetsfunktioner och kollektivtrafik så, att man till kommuninvånarna kan garantera ett fungerande, trivsamt och tryggt samhälle med konkurrenskraftiga servicepriser genom att smidigt använda kommunens egna personal och utomstående entreprenörer.

Tekniska tjänsterna omfattar förvaltning, vattentjänst, nybygge, fastighetsunderhåll, avfallshantering, underhåll av vägar, parker och övriga allmänna områden, väg- och trafikärenden, mätningsverksamhet, försäkringar och försäljning av tjänster. Tekniska direktören fungerar som disponent i kommunens fastigheter samt vid sida av sin egen befattning som verkställande direktör i Fastighets Ab Labyrinten, som kommunen äger.

Inom de närmaste åren planerar man i kommunen flera större projekt bl.a. ett nytt daghem och biovärmeverk.

Tjänsten besätts snarast möjligt.

Vi förutsätter

  •  
    • yrkeshögskoleexamen (eller tidigare teknikerexamen)
    • kännedom om tekniska sektorn
    • praktisk erfarenhet av ledarskap
    • kunskaper i båda inhemska språken

Ansökningarna riktas till kommunstyrelsen i Lappträsk under adress, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK, märk kuvertet med ”Teknisk direktör”. Ansökningarna ska vara oss till handa senast fredagen 11.11.2011 kl. 12.00.

Lön i enlighet med avtal för tekniska sektorn. Sökanden kan avge egna löneanspråk. Övriga förmåner i enlighet med avtalet för tekniska sektorn. Prövotiden är 4 månader.

Tekniska direktören Jouko Toropainen, 0500-429 859 och kommundirektör Christian Sjöstrand, 050-599 7876, svarar på frågor berörande tjänsten som teknisk direktör.

Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun under adress www.lapinjärvi.fi.

Lappträsk 24.10.2011

Kommunstyrelsen