Städning av Porlom skolcenter

Material om offertanbud för städning av skolorna Porlammin koulu, Hilda Käkikosken koulu, simhallen, Färdighetshuset och biblioteket finns tillgängligt via HILMA-systemet (http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2011-022501/ ). Lämna in offerterna senast 7.11.2011 kl. 12.00. För att kunna lämna in offert förutsätter att man bekantar sig med städningsplatserna.

Tilläggsuppgifter & överenskommelse om bekantning: tekn. arbetsledare Vesa Peltola, vesa.peltola(at)lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8652.