Tjänstemannabeslut: Stängning av träningslokaler

Baserat på coronaepidemin (COVID-19) har den kommunala beredskapsgruppen bedömt att, på grund av den smittsamma sjukdomssituationen i Lappträsk är det nödvändigt att stänga alla kommunala idrottsanläggningar och avbryta redan beviljade turer till träningsanläggningar inomhus i Porlom idrottshall, idrottshallen i kyrkobyn,  Pakkaamo och kommunens gym under en begränsad period 27.11.-
18.12.2020.

Beslutet på finska:

Sisäharjoittelutilojen sulkeminen 26_11_2020 § 258 (1)