Meddelande 29.11.2020. Coronasmitta i Trolldalens daghem

Det har uppdagats coronasmitta i Trolldalens daghem. En daghemsgrupp har försatts i karantän. Enligt hälsovårdsmyndigheterna har både barn och personal exponerats för smitta.
Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med personerna som blivit exponerade för smitta. Samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Barnen kan återvända till daghemmet om de inte har haft symptom under karantäntiden.

Om ingen kontakt tagits, har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett. Därför kan barn som inte blivit exponerade komma till daghemmet i normal ordning.
För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget i Trolldalens daghem och kommunen ger mera information om läget förändras.

Pia Aaltonen
Direktör för bildningväsendet