Tekniska väsendet informerar om vägbelysningen

 Investeringsprojektet Vägbelysningscentraler har blivit färdig med Caverion Suomi Oy/Automationslösningar som entreprenör.

Vägbelysningen släcks på kvällen kl. 23.00 och tänds igen på morgonen kl. 6.00. Belysningen är släckt under sommarsäsongen enligt kommunfullmäktiges beslut.