För boenderådgivningsverksamheten kan sökas understöd t.o.m. den 9 februari

 

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd för boenderådgivningsverksamhet som stödjer boendet för långtidsbostadslösa, invandrare, personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa, ungdomar som löper risk för marginalisering, familjer och äldre personer.

Understöd kan sökas av organisationer och samfund som tillhandahåller boenderådgivning. Understöd kan också sökas för inledande av verksamheten.

Om sökande är en organisation eller ett samfund ska dessutom kommunens utlåtande bifogas.

Understöd söks med en blankett som finns på hemsidor för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet www.ara.fi (Understöd för boenderådgivning).

På sidorna finns också upplysningar om ansökningsförfarandet.

Ansökningar jämte bilagor bör vara framme i ARA:s registratorskontor senast 9.2.2015 klockan 16.15. Adress: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis.

Ytterligare information:

Teknisk direktör Mauri Kivelä tel. 019-5108635 mauri.kivela@lapinjarvi.fi