Talko på simstranden i Kapellby

Lappträsk kommun och företagare ordnar städtalko

 

på simstranden i Kapellby onsdag 18.6.2014 med början kl. 16.

 

Avsikten är att snygga upp simstranden. Kommunen bjuder på

 

grillkorv. Alla med!

 

Kontaktperson Pete Rantapää tfn 044 720 8654