Svara på enkäten och påverka bibliotekstjänsterna! Samtidigt kan du delta i utlottningen av böcker och andra pris.

Bibliotekens nationella användarenkät eller gallup genomförs 4.3.-7.4.2013 i hela landet. Också kunderna i Lappträsk bibliotek kan svara på enkäten. Frågeformuläret koordineras av Nationalbiblioteket.

Resultaten av enkäten hjälper ditt bibliotek i evalueringen och utvecklingen av tjänsterna. Din åsikt är viktig för biblioteket!

Du kommer åt den elektroniska enkät  på ditt biblioteks webbplats ( > Lappträsk kommuns första sida < övriga tjänster > biblioteket) eller så kan du  fylla i formuläret  du får från biblioteket.

Bland alla som svarar på enkäten lottas ut böcker, en e-bokläsare och andra pris.