Reparation och energiunderstöd

Reparation- och energiunderstöd för reparation av bostäder under 2013 kan sökas t.o.m. 27.3.2013

– reparation av bostäder för åldringar och handikappade

– understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet

– avlägsnande av sanitära olägenheter

– behovsprövade energiunderstöd för småhus

– övriga energiunderstöd

– byggande av hiss samt avlägsnande av rörelsehinder

Ansökningsblanketter får du från kommunens samservicepunkt samt Statens bostadsfonds webbplats www.ara.fi. Tilläggsuppgifter får du av grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius tel. (019) 510 8638 eller från Statens bostadsfonds webbplats.

Lappträsk 25.2.2013

Kommunstyrelsen