Svara på de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

 

Vad betyder säkerhet i vardagen för dig?
Hur kan du påverka säkerheten för dig själv och dina närmaste?
Säkerhet syns såväl i hemmen och på arbetsplatserna som i skolan och dagvården. Säkerheten är närvarande i alla ekonomiska strukturer och samhällsstrukturer, i trafiken, i våra dagliga rutiner och människorelationer. En trygg vardag är en förutsättning för vårt välbefinnande.
Östra Nylands säkerhetsenkät ingår i den säkerhetsplan som Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo tillsammans har utarbetat som en riktgivande plan för säkerhetsarbete i området under åren 2015 – 2017. En viktig del av säkerhetsarbetet är att kartlägga invånarnas åsikter, erfarenheter och idéer om säkerhet i vardagen.
Genom att svara på enkäten ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden. Enkäten besvaras på webben.
Besvara webbenkäten här:
http://www.webropolsurveys.com/turvallisuuskysely.net
Svarstiden är 1.3 – 27.3.2016
Tack för samarbetet!
Närmare upplysningar ger:
planerare Meiju Mäkinen, Borgå stad
tfn 040 4899 870
meiju.makinen@porvoo.fi

Vad betyder säkerhet i vardagen för dig?

Hur kan du påverka säkerheten för dig själv och dina närmaste?

Säkerhet syns såväl i hemmen och på arbetsplatserna som i skolan och dagvården. Säkerheten är närvarande i alla ekonomiska strukturer och samhällsstrukturer, i trafiken, i våra dagliga rutiner och människorelationer. En trygg vardag är en förutsättning för vårt välbefinnande.

Östra Nylands säkerhetsenkät ingår i den säkerhetsplan som Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo tillsammans har utarbetat som en riktgivande plan för säkerhetsarbete i området under åren 2015 – 2017. En viktig del av säkerhetsarbetet är att kartlägga invånarnas åsikter, erfarenheter och idéer om säkerhet i vardagen.

Genom att svara på enkäten ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden. Enkäten besvaras på webben.

Besvara webbenkäten här:

http://www.webropolsurveys.com/turvallisuuskysely.net

Svarstiden är 1.3 – 27.3.2016

Tack för samarbetet!

Närmare upplysningar ger:
planerare Meiju Mäkinen, Borgå stad
tfn 040 4899 870
meiju.makinen@porvoo.fi