Begäran om entreprenadanbud 22.2.2016

PROJEKT

Avfallstak och nödutgång i C-huset på Civiltjänstcentralen

UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Öppet förfarande.

Upphandlingen överstiger inte det nationella tröskelvärdet. Upphandlingen finns kungjord på www.hankintailmoitukset.fi internetsidor.

ANBUDSBLANKETTER

Anbudsblanketter finns att beställa f.r.o.m 22.2.2016 från adressen: kunta@lapinjarvi.fi.

LÄMNANDE AV ANBUD

Entreprenadanbud med bilagor skall skickas i slutet kuvert till adressen:

Lappträsk kommun

Tekniska nämnden

Lappträskvägen 20 A

07800 LAPPTRÄSK

Anbudskuvertet skall märkas med texten ”Avfallstak och nödutgång i C-huset på Civiltjänstcentralen, anbud”

TILLÄGGSUPPGIFTER

Tilläggsuppgifter vid behov ger Lappträsk kommuns tekniska direktör Mauri Kivelä, tel 044 720 8652.

Anbuden skall vara oss tillhanda senast måndagen 7.3.2016 klo 14.00.