Stenåldern bostadsområde

Stenåldern är ett helt nytt bostadsområde i Norrby, endast två kilometer från kommunens service

Det är fråga om ett lugnt, naturskönt område, där du kan bygga ett hus i ditt tycke bland tallar, nära servicen i Kapellby och invid riksväg 6, som alltid är i körbart skick. Till Lovisa kör du på 20 minuter, Borgå 30, Kouvola 40 och på prick en timme till Helsingfors.