Ändringar i kollektivtrafiken

TE-CENTRALEN INFORMERAR

Ändringarna i busstrafiken börjar märkas i sommar

Inom den finländska busstrafiken pågår den största ändringen på tiotals år. Reformen av systemet består av två helheter: marknaden för linjebaserad trafik öppnas för konkurrens och ny reglering införs för inköp av trafiktjänster. Kunderna kommer att lägga märke till ändringarna i kollektivtrafiken stegvis från och med den 1 juli 2014.

MERA INFORMATION UNDER LINKEN:

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/-/linja-autoliikenteen-muutokset-alkavat-nakya-kesal-1#.U7KD8nmKAdU