Kapellby

Lappträsk Kapellby finns i mitten av Lappträsk kommun, invid riksväg 6, nittiokilometer nordost från Helsingfors, ungefär mitt i mellan Borgå och Kouvola.

Med sina nästan 800 invånare är byn den största i Lappträsk och byn har hållit kvar sin sällsynta och historiska karaktär samt är bland de bästa byaidyllen i Finland. Här finns gamla och nya trähus, gemenskap, naturen är nära, här är lugnt och rofyllt – mitt bland stort serviceutbud av god kvalitet.

I Kapellby finns bl.a. ett tvåspråkigt modernt daghem, finskspråkiga lågstadier och ett svenskspråkigt långstadium, hälsocentral, bibliotek, två kyrkor från 1700-talet, butiker, bank, postservicepunkt, apotek, järnhandel, simstrand och lunchcafé – all service fås verkligen på två språk. Kommungården erbjuder förutom sina egna tjänster i samservicepunkten bl.a. polisens och skattebyråns tjänster. Du kan bekanta dig med sevärdheter på kulturstigen, som går bl.a. via löjtnantsbostället Brofogdas, som byggdes på 1700-talet och hembygdshuset Kycklings.