Robbes Lilla Trädgård

I värmen av den milda solen mognade tomater, gurkor och sallater i ett litet växthus. Vi reste med bror till torget och sålde skörden till kunderna. Såhär uppstod entreprenören Robert Jordas karriär inom jordbrukssektorn.

Ur ett litet växthus har bokstavligen uppväxt ett företag som sysselsätter 16 heltidsanställda och som odlar året runt olika sallater och örter på en yta på 8000 kvadratmeter. Det hela började med ärtskott år 2001.

”Till en början handlade det om en bisyssla vid sidan om studierna. Ärtskotten gick åt till restauranger och storkök, ” minns Jordas.

Bolagets verksamhet tog snabbt fart. Efter att ha fastställt att säsongodling är för riskabelt, investerade Jordas efter studierna i ett ordentligt växthus. Företaget anlitade fler anställda och kundkretsen ökade. Man har sökt snabb tillväxt med avsikt genom kontinuerliga investeringar.

”Jag var tvungen att få större volym. När det finns mer verksamhet, minskar även riskerna”, förklarar Jordas.

Idag finns det över 20 örter och skott i sortimentet. Issallaten är den mest producerade produkten varav en stor del även hamnar på butikshyllorna. Ärtskottet, som varit med ursprungligen, finns även ännu kvar i urvalet.

Lappträsk har gett Jordas en stadig grund att växa från utveckla sin verksamhet.

”Kommunikationen har här fungerat bra både mellan kommunen och mellan andra företagare. Kretsarna är små, vilket minskar byråkratin och ökar känslan av gemenskap, vilket är en fin sak ”, berömmer Jordas.

Han tror att Robbes Lilla Trädgård kommer att lyckas i fortsättningen också, tack vare trumfkorten som Lappträsk erbjuder.

”Det finns säkert efterfrågan i framtiden också. Viktiga egenskaper är att produkten är inhemskhet, närproducerad och att den är hälsosam. Leveranskedjan är det största dilemmat för oss. Lyckligtvis är vårt läge utmärkt – av de större salladsträdgårdarna är vi närmast Helsinfors. Det finns också fortfarande utrymme för tillväxt, och branschen går framåt hela tiden. Det är lätt att utföra investeringarna i Lappträsk”, funderar Jordas nöjt.