Statligt understöd har beviljats Lappträsk kommun för byggandet av en säker vandringsled för fotgängare från kyrkbyn till Korsmalms näridrottsområde

Den 22.2.2021 fick Lappträsk kommun ett positivt beslut från NTM-centralen i Nyland för ett statligt understöd på 20 211,4 euro för förbättring och utveckling av lokala rekreationsområden i projektet Säker närmotion i Lappträsk.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten till Korsmalms näridrottsområde och att öka invånarnas fritids- och näridrottsmöjligheter genom att utvidga nätet för vandringsleder. I projektet genomför man en lätt grusbaserad vandringsled, cirka 3,5-4 meter bred och dryg en kilometer lång, från kyrkbyns lättrafikled till Korsmalms näridrottsområde. Vandringsleden går från undergången vid riksväg sex i Marieberg genom skogen och förenar sig i Korsmalm med Sanatorievägen, längs vilken det är lätt att ta sig till skidstugan och frisbeegolfbanan, samt till motionsbanan med skidor eller till fots.

Rutten bildar en säker anslutning för lättrafik från kyrkbyn till Korsmalms näridrottsområde, där det för närvarande inte finns någon lättrafikled. Förutom att gå, gör rutten det också möjligt att utvidga skidspåren, när ett spår kan göras till rutten på vintern. Då är det bara en kort övergång till andra sidan riksvägen mellan Korsmalm och kyrkbyns spår.

Vandringsleden har planerats och kommer att genomföras i samarbete med den lokala idrottsföreningen LuLi (Lapinjärven Urheilijat / Lappträsk idrottare ry / rf). Lappträsk kommun ansvarar för förvaltning av projektet, praktiska genomförandet, rapportering och självfinansieringsandelen. LuLi deltar i det praktiska genomförandet av projektet genom frivilligt arbete.

–  I åratal har det diskuterats med idrottsföreningen om att utveckla rutter. Vi är mycket glada att vi med hjälp av NTM-centralen äntligen kommer att kunna förverkliga dessa önskemål i samarbete med idrottsföreningen, säger kommundirektör Tiina Heikka

Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 40 422,8 euro, varav Lappträsk kommuns självfinansieringsandel är 11 313,5 euro. De återstående kostnaderna efter understödet och självfinansieringsandelen kommer att täckas av arbetstidsöverföring av personalen på Lappträsk kommun och frivilligt arbete av idrottsföreningen.

Byggandet av vandringsleden är planerat att börja under våren 2021.

Tilläggsinformation: Jonna Nygård, 0447208697 jonna.nygard@lapinjarvi.fi