Musikinstitutet informerar 3.3.2021

Undervisningsarrangemangen 8.3-28.3.

Individuell undervisning:

 • Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov

– alla elever födda 2007 eller tidigare övergår till distansundervisning under tiden 8.3-28.3.

 • undervisningen kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.  

Gruppundervisning

 • musikinstitutet ordnar undervisning i smågrupper för elever födda 2008 och senare (under 10 personer) utan vårdnadshavare och följer här musikinstitutets stränga corona-anvisningar. Lärarna informerar skilt sina grupper om tidtabellerna.
 • orkestrar och körer kan endast samlas i under 10 personers grupper genom att beakta undervisningsutrymmenas personbegränsningar, närvarande endast elever födda 2008 eller senare

-orkestrarnas och körernas ledare informerar om gruppernas sammansättningar och tidtabeller.

 • undervisning i musikens gestaltningsämnen (muge) fortsätter fortfarande på distans i alla grupper i alla verksamhetsunkter.
 • Handledning av smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.

Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas från och till musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd. Lektionstiderna justeras av säkerhetsskäl.

 Musikinstitutets allmänna anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus när man följer och väntar på barnen.
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år samt följeslagare.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster stor uppmärksamhet vid handhygien, vi tvättar händerna genast då vi kommer till musikinstitutet och innan vi går hem. Det finns handsprit i varje klass. Eleverna använder handsprit under bevakning av en vuxen.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) putsas regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.

I Mäntsälä och Borgnäs gäller restriktionerna genast. I Lappträsk är kommunens utrymmen stängda åtminstone vecka 9, mera info om undervisningsarrangemangen av den egna läraren.