Lovisa grundtrygghetens öppettider sommaren 2020

Grundtrygghetscentralens läkar- och vårdarmottagningsverksamhet enbart i Lovisa centrum under tiden 29.6–2.8.2020. Bedömning av vårdbehov samt tidsbeställning vardagar klockan 8–16 tfn 019 505 1300.

Munhälsovården på Lovisa hälsocentral är öppen hela sommaren. Bedömning av vårdbehov och tidsbeställningen 29.6–16.8 må–to kl. 8–15 och fre kl. 8–13.30, tfn 019 505 1340. På grund av pandemisituationen är Lappträsk tandvårdsenhet stängd fram till 16.8.

Den övriga servicen inom grundtrygghetscentralen fungerar normalt med beaktande av de begränsningar pandemin medför.

Lappträsk hälsogård är stängd 29.6–2.8.2020, under denna tid koncentreras mottagningsverksamheten till hälsocentralen i Lovisa.

På grund av pandemisituationen har klientmottagningen på Forsby hälsogård redan tidigare koncentrerats till hälsocentralen i Lovisa.