SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN I LAPPTRÄSK 6.12.2018

Kl. 10.30 Kransnedläggning på hjältegravarna, Sångargillet

Kl. 10.50 Kransnedläggning på kyrkogården

Kl. 11.00 Tvåspråkig mässa i kyrkan

Kl. 12.15 Kaffeservering i Lappträsk församlingshem

Festprogram: tal överste Markku Hutka, Försvarshögskolans biträdande rektor

Varmt välkommen!

Lappträsk kommun och församlingar