Fullmäktige sammanträder 12.12.2018 kl.18.00 i Församlingshemmet i Lappträsk

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 12.12.2018 med början kl. 18.00 i Församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 17.12.2018 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 5.12.2018
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande