Sammanfattningar av näringslivsgruppsmöten finns att läsa på kommunens hemsida

Lappträsk kommunstyrelse bildade vid årsskiftet 2022-2023 en näringslivsgrupp som en del av dialogen mellan kommunen och företagarna. Sammanfattningar av näringslivsgruppens möten kommer att finnas tillgängliga på Lapinjärvi kommuns webbplats under avsnittet Arbete och näringsliv från mötet den 4 september 2023.

Läs mer om näringslivsgruppen och sammanfattningar här!