Resultatet av Lappträsk kommuns strategienkät

Lappträsk kommunens strategienkät 2021-2025 hölls från den 14 augusti till den 1 september 2023.

Vi fick 78 svar på enkäten, vilket är betydligt mer än förra året (2022: 33 svar). Av respondenterna var 46 % kommuninvånare och resten var kommunanställda eller förtroendeperson.

Kommunens personal och förtroendeperson fick enkäten via e-post. För kommuninvånarna var enkäten tillgänglig på kommunens webbplats, på Facebook och några formulär skrevs ut på kommunens kontor, bibliotek och Konditionssal Klockaren.

Du kan komma åt en sammanfattning av svaren på strategienkät här.