Riksdagsvalet år 2015

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, ons 8.4 – to 9.4 kl. 9-16, fre 10.4 kl. 9-14, lö 11.4 – sö 12.4 kl. 10-14, må 13.4 kl. 9-17, ti 14.4 kl. 9-16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemort. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 7.4.2015 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 19.4.2015. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde   Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde   Kapellby skola

Lappträsk västra röstningsområde  Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde    Pukaron koulu benämnda skola

 

Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

 

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Matti Latva-Pirilä tfn (019) 510 8631 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

 

Lappträsk 10.3.2015

Centralvalnämnden