Fullmäktige sammanträder 4.3.2015 kl.18.00 i Kapellby skola

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 4.3.2015 med början kl. 18.00 i Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 9.3.2015 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 25.2.2015
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.