Reparations- och energiunderstöd

Reparations- och energiunderstöd för reparation av bostäder under 2014 kan sökas senast. 27.3.2014.

Reparationsunderstöd kan sökas för:

– reparation av bostäder för åldringar och handikappade (behovsprövat)

– understöd för granskning av bostadsbyggnaders skick i samband med fuktskador och sanitära olägenheter

– behovsprövat energiunderstöd för småhus

– understöd för undanröjande av sanitära olägenheter

Ansökningsblanketter fås från kommunens samservicepunkt samt Statens bostadsfonds webbplats www.ara.fi. Tilläggsuppgifter får du av grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius tel. (019) 510 8638 eller från Statens bostadsfonds webbplats.

Lappträsk 20.2.2014

Kommunstyrelsen