Kommunfullmäktige sammanträder 26.2.2014 i Wasargård

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 26.2.2014 med början kl. 18.30 i ungdomsföreningshuset Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 3.3.2014 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 19.2.2014
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.