Reparations- och energiunderstöd för reparation av bostäder år 2011 anslås att sökas senast 8.4.2011. 

Reparationsunderstöd kan ansökas för bl.a. följande åtgärder:
– reparation av bostäder för åldringar och handikappade
– för förbättring av hushållsavloppsvattensystem för fastigheter
– energiunderstöd för småhus
– övriga energi understöd
– för åtgärder gällande undanröjande av sanitära olägenheter
(kontinuerlig ansökningstid)

Ansökningsblanketter och tilläggsinformation fås av byggnadsinspektören tel. (019) 510 8640 och Statens bostadsfonds webbplats www.ara.fi.

Lappträsk 25.1.2011
Kommunstyrelsen