Grundtrygghetsnämnden i Lappträsk kommun lediganslår att sökas senast den 28.2.2011 inom äldreomsorgen

 vikariat för närvårdare

Tilläggsuppgifter ger ansvarig sjukskötare Tanja Jyrä, tel. 050 306 1231.

Ansökningarna riktas till Grundtrygghetsnämnden i Lappträsk, Lappträskvägen 20, 07800 Lappträsk.

Lappträsk 24.1.2011
Grundtrygghetsnämnden