Rekommendation om användning av masker

Den 13.8.2020 har Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den finska regeringen gjort en rekommendation om användning av ansiktsmasker i vissa situationer för att skydda andra människor. Rekommendationen gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Detta betyder för närvarande nästan hela landet. Rekommendationen gäller inte abetsgemenskaper, eftersom expertinstitutet i dessa frågor är Arbetshälsoinstitutet.

THL rekommenderar att du använder mask när du

  • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt
  • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
  • återvänder till Finland från riskområde och tar dig från inreseplatsen tex. flygplatsen till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet

Ansiktsmask kan fortfarande användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.