En säker start på höstsäsongen hösten 2020

En säker start på höstsäsongen hösten 2020

Skolorna öppnar sina dörrar igen i Lappträsk efter sommarlovet på torsdagen den 13.8.2020. Skolarbetet börjar i alla skolor kl 9.00.

Utgångspunkten för att organisera skolarbetet är närundervisning. Genom att följa rekommendationerna kan risken för infektion hanteras, dvs vi kan arbeta tillsammans för att minska infektioner och minimera antalet personer som utsätts i potentiella exponeringssituationer.

Vi undviker onödiga närkontakter i Lappträsk och följer hygieninstruktioner för att förhindra infektioner i vår verksamhet. I skolorna fortsätter vi hålla säkerhetsavstånd och följa intensiva hygienanvisningar, precis som på våren. Om eleven är sjuk, finns det ingen anledning att komma till skolan. Skolorna kommer att informera hemmen mera om frånvaroinstruktionerna. Samma riktlinjer gäller för småbarnsfostran.

Familjer som återvänder från utlandet bör kontakta chefen för småbarnsfostran eller skolans rektor om eventuella karantänföreskrifter.

Förändringar har skett jämfört med föregående läsår: Nya finskspråkiga förskolebarn börjar skolgången i kyrkbyns biblioteksbyggnad, i den tidigare Hela Byns Arbetsrums utrymmen. Förskolan på svenska ordnas fortfarande i samband med Kapellby skola. Kommunen ordnar inte längre morgonvård, och eftermiddagsvården ordnas endast i kyrkbyn. Eftermiddagsvården söks via skolorna.

Dagen då skolorna börjar finns det vakter vid övergångsställena. Små barn observerar inte trafiken på samma sätt som vuxna. Vi ber alla bilister att uppmärksamma små skolbarn och vara särskilt försiktiga i trafiken.

Lappträsk kommun önskar en säker hösttermin och en lycklig skolanda till alla skolbarn!