Regionförvaltningsverket informerar

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden från och med måndagen den 30 november – bara absolut nödvändiga mindre tillställningar kan ordnas med särskilda arrangemang

Regionförvaltningens pressmeddelande