Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus.

Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer, men högst 500 personer emellertid ordnas, förutsatt att tillställningen eller sammankomsten genomförs så att man följer undervisnings- och kultuministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 14.5.2020.

Dessutom kan offentliga tillställningar eller allmänna sammnakomster med över 500 personer ordnas i avgränsade områden utomhus under förusättning att

  1. det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det finns ett tydligt skyddsområde mellan varje område,
  2. alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 500 personer och att varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (tex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal, och
  3. publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovannämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 1.7.2020-31.7.2020.

SV_ESAVI 58§n mukainen päätös yleisötilaisuudet ja yleiset kokokset_16062020

liite1_ohje OKM+THL

Bilaga2_Kommunerna

Besvärsanvisning