De kommunspecifika resultaten från Kommunbarometern som genomförts av Företagarna i Finland har publicerats

De kommunspecifika resultaten från Kommunbarometern som genomförts av Företagarna i Finland har publicerats. Företagarnas Kommunbarometer undersöker vartannat år samarbetet mellan kommuner och företagare samt affärspolitiken på nationell, regional och lokal nivå.

Se Lappträsks fina resultat här:

Företagarnas Kommunbarometer, resultat