Ramboll Finland Oy har inlämnat en bygglovsansökan

Ramboll Finland Oy har inlämnat en bygglovsansökan 407-2023-10 enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen om byggande av ett reningsverk på fastigheten 407-405-7-130 (Storängsvägen, 07800 Lappträsk).

Ansökan kungörs i enlighet med 65 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Med anledning av ansökan har sakägare i enlighet med 65 § i markanvändnings- och byggförordningen möjlighet att göra en anmärkning. Eventuella anmärkningar ska lämnas in senast 15.9.2023 före klockan 16.00 till Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, per e-post till lovinfo@loviisa.fi eller per brev till adressen Lovisa stad, Centralen för näringsliv och infrastruktur, byggnadstillsyn, Degerbygatan 21, 07901 Lovisa.

Kungörelsen och handlingarna hålls framlagda 25.8.-15.9.2023 på Lappträsk kommuns anslagstavla på adressen Lappträskvägen 20 A och www.lapptrask.fi

Lovisa 25.8.2023

Byggnads- och miljönämnden

Hakemus_Lapinjärvi_Ansökan_Lappträsk