Praxisen för periodiska kontroller vid Lovisa hälsovårdscentral ändras

I fortsättningen kommer det inte längre att skickas brev hem om periodiska kontroller vid Lovisa hälsovårdscentral, utan patienten bör själv vara i kontakt med hälsocentralen.

Bakgrund

Den globala coronaviruspandemin har orsakat långvarig belastning hos befolkningen. Skydigheten att utföra smittspårning och den allmänna pandemikontrollen har orsakat hög belastning även på primärvården. I mars 2020 konstaterade regeringen att undantagsförhållanden råder i Finland, och man började prioritera coronaåtgärder i hela landet. Inom många sektorer i grundtrygghetscentralen i Lovisa tog man även då i bruk verksamhetssätt med betoning på distansmottagning och dessutom var man tvungen att skära ner på bland annat periodiska kontroller.

– Nu efter ändringen i strategin för smittspårning är målet att igen fokusera på att utveckla kärnverksamheten inom primärvården. Genom att fördela resurser noggrant vill vi avverka vårdskulden från corona-tiden och skapa hållbara förutsättningar även på längre sikt, konstaterar ledande läkare Marika Ylärakkola.

Enligt den teammodell som man tog i bruk 7.1.2021 i Lovisa uppmanas patienter att i första hand kontakta sin egenvårdare i sina alla hälsoproblem om såvida patienten blivit tilldelad en egenvårdare. Detta görs enklast via e-tjänsten Klinik där man kan skicka ett meddelande direkt till sin egenvårdare.

Att boka tid för en periodisk kontroll

Vi önskar i första hand att man tar kontakt via vår elektroniska webbtjänst på adressen https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut. Du kan där välja svenska som språk. Adressera ditt meddelande direkt till din egenvårdare om du blivit tilldelad en sådan. Om du inte har möjlighet att kontakta elektroniskt, kan du även ringa 019 505 1305 vardagar klockan 8–15. Såsom under tidigare år är det bra att boka sina periodiska kontroller enligt den månad då man har födelsedag så att antalet kontroller är jämnt fördelade under året. Om man har gjort upp en fortsatt plan med egenvårdare eller läkare under coronatiden, gäller planen fortfarande.

Övriga kontakter till hälsovårdscentralen

Även i brådskande fall önskar vi i första hand att man tar kontakt med vår elektroniska webbtjänst. Adressera ditt meddelande direkt till din egenvårdare om du har en sådan. Om du inte har möjlighet att kontakta elektroniskt, kan du även ringa 019 505 1305 vardagar klockan 8–15.

Om det är fråga om ett olycksfall, ska man även i fortsättningen kontakta hälsovårdscentralens brådskande mottagning, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16, eller utanför tjänstetid Jourhjälpen 116 117. Om det är fråga om ett akut nödfall, ring nödnumret 112.