Obs! Tillfället flyttat till Kapellby skola! DISKUSSIONSTILLFÄLLE/DETALJPLANEN VID KORSBRO

Lappträsk kommun ordnar ett diskussionstillfälle för invånarna om ändringen och utvidgningen av
detaljplanen vid Korsbro området i Kapellby skola torsdagen den 10.2.2022 kl. 18.00.

Planutkastaren kommer att närvara vid evenemanget för att rapportera om planeringsarbetets
framskridande och svara på frågor från deltagarna.

Evenemanget är öppet för högst 50 personer. Använd gärna ansiktsmask.