Organiserandet av fritidsaktiviteter för barn 15.4.-28.4.2021

Södra Finlands regionalförvaltningsverk har utfärdat (den 31 mars 2021) en order där den förbjuder alla offentliga evenemang och allmänna möten som hålls inomhus och utomhus i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt enligt 58 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar. Baserat på denna policy kan fritidsaktiviteter organiseras inomhus för barn födda 2008 och senare.

Tjänstemanna beslut:
LASTEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN(på finska)