LASTEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 15.4.-28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut (31.3.2021) määräyksen, jossa se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotilois-sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tämän linjauksen perusteella sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille lapsille ohjattua harrastustoimintaa.

Viranhaltijapäätös:
LASTEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN