Offentliga tillställningar och samlingar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har 20.8.2021 fattat ett nytt beslut som innebär att den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster fortsätter i Nyland. Beslutet är i kraft till och med den 12 septemper 2021.

Innehållet i restriktionerna som regionförvaltningsverket fattar beslut om är i korthet följande:

  • Inomhus och i avgränsade utomhusområden kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
  • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
  • I utomhustillställningar med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
  • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021.
  • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bl.a. erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

RFV s meddelande 20.8.2021 (på finska)