Corona massexponering vid Hilda Käkikoski skolan

Två elever vid Hilda Käkikoski skolan har konstaterats coronasmittade. Till följd av detta har eleverna i två klasser försatts i karantän och distansundervisning. Hälsovårdsmyndigheterna har kontaktat övriga exponerade personer direkt och samtidigt gett instruktioner om karantän. Om ingen kontakt har tagits har hälsomyndigheten bedömt att ingen exponering har skett.

Lappträsk kommun informerar separat om eventuella ytterligare infektioner. Vårdnadshavarna informeras om specialarrangemang i skolan genom Wilma.

För att skydda enskilda personers integritet lämnar Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna inte mer detaljerad information i frågan.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noga situationen. Vid behov reagerar vi snabbt om situationen förändras. Kommunen informerar om situationen förändras.

Lappträsk kommun