Nytt innovativt bostadsområde i Lappträsk

Lappträsk kommun och Aalto-universitetet har tillsammans planerat ett nytt bostadsområde i Lappträsk. På området kombineras traditionellt byggande i trä och nya lösningar och modeller för boende i kommunens människoorienterade anda.

Studerandena Hanna Jahkonen och Emma Kuokka från Aalto-universitetet har utarbetat två alternativa planer för markanvändning på före detta Skogsforskningscentralens område (”Husulanmäki”) invid träskets strand. Ett av alternativen kommer sedan att utgöra grunden för planläggningen på området. Enligt nuvarande planerna så kommer tomterna på området till försäljning år 2018.

I planeringen av området har bygdens historia och den kringliggande miljön tagits i beaktande. Planeringens centrala teman är naturen, gemenskap och att kombinera tradition med modernt byggande i trä. Målgruppen för bostadsområdet är människor av olika åldrar. Nya människoorienterade lösningar är till exempel invånarnas gemensamma gårdsområden.


Emma Kuokka:
Puukylä

Hanna Jahkonen: Perinne voimavarana