När ska man söka sig till laboratoriebekräftat test?

Man behöver inte kontakta hälso- och sjukvården och inte heller gå på laboratoriebekräftat coronavirustest (officiell PCR-test) om symtomen är lindriga och allmäntillståndet är gott. Lovisa stad rekommenderar dock starkt att om du har symtom ska du frivilligt undvika kontakter med andra än dem som bor i samma hushåll som du i minst fem dygn.

Kontakta utan dröjsmål hälsovården om du ändå får allvarliga symtom, så som andnöd, eller om det sker en nedgång i ditt allmäntillstånd.

Gå på officiellt coronavirustest i följande fall:

Personer över 12 år och äldre

Om du uppvisar ens lindriga symtom som överensstämmer med coronavirusinfektion, gå då oberoende av din vaccinationssituation på officiellt laboratorietest i följande situationer:

 • du är gravid
 • du har betydande riskfaktorer för blodproppar (se riskfaktorerna på HUS:s webbplats: https://www.hus.fi/sv/risk-blodpropp-som-orsakas-av-coronavirussjukdom-patientens-egen-bedomning)
 • du utför klient- och patientarbete inom social- och hälsovården
 • du bor eller utför vilken uppgift som helst i en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg eller inom handikappservice
 • en yrkesutbildad person inom hälsovården har gett dig anvisningar om att söka dig till test.

Barn under 12 år

Om ditt barn har symtom som överensstämmer med coronavirusinfektion, ska hen undvika kontakter utanför familjen tills symtomen har lindrats avsevärt och barnet orkar med normala sysslor.

Av barn under 12 år tas ett coronavirustest även om hen har lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion ifall att:

 • barnet hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering
 • om det i barnets familjekrets finns en person med immunbrist
 • om barnets symtom enligt läkarens bedömning kräver ett test.

Läs på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/barn-och-coronaviruset

Var kan du ta ett laboratoriebekräftat test?

 

 • Boka en tid för coronavirusprovtagning på adressen: koronabotti.hus.fi
 • Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik: https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut
 • Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsovårdscentral, tfn 019 505 13 00, telefonservicen har öppet vardagar klockan 8–15. Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand!

Läs mer information om att söka sig till coronavirustest och vård på Lovisa stads webbplats: www.loviisa.fi/sv/halsa

När räcker det med att göra ett hemtest?

Om du har lindriga symtom (till exempel snuva eller ont i halsen) och du inte hör till de grupper i sektionen ovan som bör söka sig till laboratoriebekräftat coronavirustest, kan du göra ett antigentest hemma.

Läs mer information om att söka sig till coronavirustest på Lovisa stads webbplats: www.loviisa.fi/sv/coronavirustest