Inbjudan till människoorienterade kommunens bildningsväsendets styrgrupp

Lappträsk kommun i Nyland har satt som mål att vara Finlands första människoorienterade kommun. Kommunens mål är att utveckla och producera all service tillsammans med sina brukare, det vill säga invånarna, med utgångspunkt från de verkliga behoven. Vi vill vara en inkluderande och människoorienterad kommun där våra invånare verkligen blir hörda. I Lappträsk kommun finns människoorienterade styrgrupper inom varje bransch. Nätverksliknande styrgrupper hämtar människoorienterad synvinkel till den kommunala organisationen.
Styrgruppen för bildningsväsendet behandlar frågor som faller inom bildningens ram. I Lappträsk omfattar bildningsverksamheten bl.a. småbarnspedagogik, undervisning, eftermiddagsaktiviteter, ungdom, idrott, kultur och bibliotekstjänster. Styrgruppen träffas inte regelbundet utan tematiskt i vissa frågor. Det är träffar 2-4 gånger per år.
Personer som är intresserad av fritids- och bildningsverksamhet kommer att bjudas in i styrgruppen. Vi inbjuder lokalbefolkningen att samarbeta med oss genom att anmäla sig till byråsekreterare Mikaela Fabritius per e-post: mikaela.fabritius@lapinjarvi.fi .