Möjlighet till inflytande enligt förvaltningslagen

 

 

Hälsoskyddet i Borgå stad har 2.9.2013 uppmanat att undervisningen i Porlammin yläaste ja lukio ska flyttas till ersättande utrymmen senast fr.o.m. början av höstterminen 2014. Kommunfullmäktige i Lappträsk har i samband med godkännande av budgeten för år 2014 beslutat, att anslag för ersättande utrymmen inte reserveras. Bildningsväsendet har för verkställigheten av budgeten inlett förhandlingar om skolavtal med grannkommunerna gällande fastställande av närliggande skola för elever i högstadiet och gymnasiet fr.o.m. hösten år 2014. Varje elev i högstadiet och gymnasiet anvisas en studieplats. Egentliga beslutet om att skolan dras in fattas under våren 2014.

 

”Om avgörandet i ett ärende kan ha en betydande inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, skall myndigheten ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet.” (Förvaltningslagen 434/2003 § 41.) I detta fall är delaktiga partner även områdets föreningar och företag vars verksamhet berörs av ärendet som behandlas.

 

Lappträsk kommun ordnar 29.1.2014 kl. 18.00 ett möte där man har möjlighet av avge sin åsikt. Invånarna, företag, föreningar i Lappträsk och Möskom samt alla elever med vårdnadshavare i Porlammin yläaste ja lukio är välkomna. På mötet kan man avge sin åsikt om indragningen av Porlammin yläaste ja lukio samt om kommande alternativ till högstadiet och gymnasiet.

 

Mötet hålls i skolcentrets idrottshall, Skolstigen 8, 07820 Porlom. På mötet framlagda åsikter antecknas. Ovannämnda personer kan skicka även skriftliga åsikter i ärendet senast fredagen 31.1.2014 kl. 14.00 under adress Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet: Skolcentret

 

Handlingarna gällande beredningen finns till påseende i samservicepunkten i Lappträsk kommunkansli.

Tilläggsuppgifter ger:

Kommundirektör

Tiina Heikka, tel. 044 720 8686

Direktör för bildningsväsendet

Juha Ronkainen, tel. 040 556 1109

 

 

Lappträsk 21.1.2014