Kommundirektören i Lappträsk Tiina Heikka besöker olika byar

Hindersby-Bäckby  6.3.2014 kl. 18 Ungdomsföreningslokalen Hemborg

Kapellby-Norrby 13.3.2014 kl. 18 Ungdomsföreningslokalen Wasargård

Lindkoski 19.3.2014 kl. 18 Ungdomsföreningslokalen Lindarås Obs ! Nytt datum.

Harsböle-Labby  20.3.2014 kl. 18 Ungdomsföreningslokalen Fädersborg

Pockar 26.3.2014 kl. 18 Pockar ungdomsföreningslokal Obs! Nytt datum.

Kimoböle 10.4.2014 kl. 18 Ungdomsföreningslokalen Valola Obs! Nytt datum.

Kvällarna är öppna för allmänheten och kommunen bjuder på kaffe.
Kom och berätta om er by. Välkommen!