Möjlig corona exponering vid ungdomsgården

Fredagen den 7 januari 2022 har det skett en möjlig exponering vid ungdomsgården i Lappträsk. Ingen sätts dock i officiell karantän, men de unga som besökt Unkan bör noga följa med sin hälsa och söka sig till testning om symtom uppstår.

Boka vid behov tid för coronaprovtagning elektroniskt på koronabotti.hus.fi

Mer information: https://www.lapinjarvi.fi/sosaali-ja-terveyspalvelut/terveydenhuolto/